12 pejzaży

Galeria prezentuje sztukę integralności barwy i formy. Przepełnione duchową jakością prace tworzą kompozycje pełne dynamiki i zrównoważenia. Ekspozycja nakreśla koloryt Beskidu Niskiego zabarwionego odrębnością pogranicza, który definiuje unikatowe spojrzenie na kulturę i naturę regionu. Do "wrażeń" artysta dodaje "wyrażenia" (w tytułach), aby podkreślić spójność ze słowem oraz zaznaczyć wielowymiarowość gestu.

 

 

 

Zbiór "12 pejzaży" cechuje umiejscowienie w sercu Beskidu Niskiego u podnóża Pasma Magurskiego. "Weranda Wrażeń" jest ogólnie dostępna dla osób zainteresowanych, które pragną spojrzeć na Beskid Niski oczami artysty, aby odkryć własną refleksję, by odnaleźć tożsamość.

Zbiór wpisuje się w koncepcję "obrazu otwartego", który nie jest wystawiany w zamkniętych pomieszczeniach, lecz w przestrzeni z której wyszedł. Cykl można jedynie obejrzeć na "Werandzie Wrażeń" i z założenia nie jest pokazywany w innych miejscach, jeżeli dotyczy zakreślonego obszaru.

"Bezdeń pejzażu" to cecha którą (w rozumieniu artysty) wyraża zmienność, ale nie czasowość. Wystawa nie jest ograniczona czasowo i chociaż poszczególne obrazy się zmieniają na wzór cyklów obserwowanych w naturze całość ekspozycji nie jest terminowa, a brakujące sceny pejzażu są na bieżąco uzupełniane, tak aby zachować pełnię liczbową w przestrzeni czasowej. Mamy do czynienia z niepowtarzalnością obrazu, ale nie z zamknięciem czasowym krajobrazu, który obraz reprezentuje.

 

  • Weranda Wrażeń

     Beskid Niski jest dla autora kwestią wyboru i głębokiego zauroczenia, nieraz trudnego do przedstawienia, ale niepowtarzalnego w swojej naturze.  "Inność" krainy w sposób zdumiewający nawiązuje do "inności" sztuki, którą proponuje artysta.