Archiwum

 • "Doczepić wspomnienie słońca kroplą żywicy, gdy tęsknota prowadzi by ożywić"

  "Doczepić wspomnienie słońca kroplą żywicy, gdy tęsknota prowadzi by ożywić"

 • "Ojczyzna obłokiem porywa serce z doliny"

  "Ojczyzna obłokiem porywa serce z doliny"

 • "Dla tych co idą drogą donikąd- niech w drogę wnikną"

  "Dla tych co idą drogą donikąd- niech w drogę wnikną"

 • "Toń koloru barwi czasem święty spokój"

  "Toń koloru barwi czasem święty spokój"

 • "Ściszyć słońce mogą tylko myśli o nadziei"

  "Ściszyć słońce mogą tylko myśli o nadziei"

Prace znajdujące się w zbiorach prywatnych. Jedyna w swoim rodzaju kolekcja, która wyodrębnia się spośród innych swoją niepowtarzalnością. Artysta unika naśladownictwa, chociaż uważa się za sukcesora impresjonizmu. Jednakże jego styl, metody pracy i dobór narzędzi pozostają odmienne. Jego sztuka stanowi alternatywę dla najnowszych prądów i kierunków. Pomimo bardzo współczesnego spojrzenia na naturę i wyrażania jej pozostaje głęboko osadzona w tradycji wielkich mistrzów.