Profil artysty

 • Bogdan Gorczyca: Bielanka

  Bogdan Gorczyca: Bielanka

 • Bogdan Gorczyca "Urodzony artysta"

  Bogdan Gorczyca "Urodzony artysta"

 Bogdan Gorczyca artysta bardzo mocno przesiąknięty polskim krajobrazem, którego stopy odcisnęły się w ziemi Beskidu, a Beskid odcisnął się w obrazach i rzeźbach z całą mocą pędzla i dłuta. Swoją ewolucję stylistyczną rozpoczął wiele lat temu jako pejzażysta u podnóża Beskidu Niskiego i Bieszczadu. Na długi okres jednak zwrócił się w stronę wyobraźni budując swoje dzieła w oparciu o emocjonalne doświadczenia o intelektualnym przebarwieniu. Jako artysta wizjoner kształtował styl bazujący na ekspresyjnej formie przekazu i kolorystycznych rozwiązaniach pojawiających się jako długie pociągnięcia pędzla stopniowo wydobywające z  pozornie przypadkowych plam rozpoznawalne kształty. Utrwalanie to miało często formę abstrakcyjną, przyjmującą różne znaczenia, aby po upływie czasu i konfrontacji z rzeczywistością uzyskać właściwą interpretację u odbiorcy, gdzie symbolika jest wyznacznikiem ostatecznym.
 Obecnie jednak artysta niemalże całkowicie porzucił tą część swojej twórczości uznając wyobraźnię tylko za jeden z czynników zbyt wielkiej całości i złożoności, by móc opierać wyłącznie na niej swoje doświadczenia artystyczne. Wierny tradycji mistrzów powrócił do malarstwa pejzażowego całkowicie zatapiając się w wrażeniu chwili i ulotności doznań.  Pracownia przestała pełnić swoją rolę, jako miejsce natchnienia i wydobywania scen z zakątków wyobraźni. Najważniejsze stało się szybkie definiowanie tego, co jest emocjonalnym doświadczeniem światła, które podkreśla kształty i definiuje kolory będące rzeczywistym przejawem Wszechobecnej Osobowej Mocy Sprawczej. Bezpośrednie przeżywanie zmienności zjawisk, odczuwanie przemijających wrażeń oraz prawdziwość tego co jest postrzegalne przestała mieć wymiar dekoracyjny i całkowicie zastąpiła sztuczne, doskonale przemyślane kompozycje będące idealizowaniem natury i jej gloryfikacją. Zwiększenie wrażliwości na substancję piękna oraz wydobycie ukrytej harmonii spod powierzchni powszedniości zaowocowało szeregiem niepowtarzalnych obrazów opisujących krajobraz Beskidu Niskiego, Bieszczadów, Pogórza i innych regionów. Najważniejsze stało się zatrzymanie chwili, barwy, światła i mocy przelewającej się przez duszę odbiorcy, by pozostawić unikalny ślad w pociągnięciach pędzla zatopionego w kolorze nastroju.
 Artysta stał się prekursorem odnowy malarstwa pejzażowego rodzącego się bezpośrednio w naturze: pośród rzek, łąk i lasów; pośród zmienności pór roku, między wschodem, a zachodem słońca; w zacienionej dolinie i na oświetlonym wzgórzu. Malarstwo to charakteryzuje subtelna granica pomiędzy światłem, a formą. Jest drogowskazem na nieodkrytych szlakach urody polskiego krajobrazu. 
Autor jest przedstawicielem Ostatniej Polskiej Szkoły Pejzażu. Jest założycielem Galerii "12 pejzaży", która poprzez "Werandę Wrażeń", wpisuje się się w kulturę Beskidu Niskiego, utrwalając poezyjne piękno krainy. Jednakże jego zainteresowania artystyczne nie są wyłącznie skoncentrowane na wycinku regionalnego krajobrazu. Tworzy w kontekście polskich Karpat.  • Koloryt Beskidu Niskiego

  Więcej o artyście

 • Info

   "Wędrujące obrazy" to rozpoznawalny znak twórczości Bogdana Gorczycy. Ostatnia Polska Szkoła Pejzażu stawia sobie za cel czasowe odrodzenie polskiego krajobrazu w malarstwie. Sukcesja impresjonistyczna- metoda pracy nawiązująca do ruchu impresjonistów, , która charakteryzuje się adaptacją tematu w plenerze przy zastosowaniu ograniczonych środków wyrazu.

 • Pliki do pobrania