Więcej o artyście

  • Koloryt Beskidu Niskiego

    Koloryt Beskidu Niskiego

BOGDAN GORCZYCA artysta wszechstronny; tworzący obrazy, rzeźby, murale oraz zajmujący się fotografią, ceramiką, grafiką, jak również instalacjami przestrzennymi, zwłaszcza w obszarze sztuki ziemi. Jest autorem setek prac, głównie obrazów olejnych, oferujących współczesne spojrzenie na stan ludzkości poprzez absorbującą emocjonalność pigmentu i gestu malarskiego. Swoje inspiracje czerpie z natury, literatury, a także muzyki; poddając zastane formy indywidualnej interpretacji przełożonej na język plastyczny. Jest zainteresowany duchowością człowieka od początku starożytnej cywilizacji do współczesności; skupiając się na emocjonalnej stronie bardziej, niż na obiektywnie wyczuwanej, kreując ruch od środka duszy w kierunku otaczającego świata. Wewnętrzna świadomość artysty ukazuje się nam w obrazowej formie, jako nowa i współczesna wizja nakreślona za pomocą wielu środków wyrazu, często eksperymentalnych i niepowtarzalnych. Włoski krytyk sztuki Daniel Buso nazwał go "urodzonym ekspresjonistą", a jego malarską drogę do osiągnięcia pełnej gamy emocjonalnych wrażeń określił terminem "radiografii ludzkiego umysłu".  Autor jest zaliczany do nurtu ekspresjonizmu duchowego i abstrakcjonizmu. Do niedawna utożsamiany także z nową formą symbolizmu. Obecnie wyłącznie określany jako twórca pejzażu, sukcesor impresjonizmu.

 

Bogdan Gorczyca brał udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. Pokazywał swoje prace na międzynarodowych przeglądach sztuki współczesnej we Włoszech. Prezentował swoje obrazy w Agora Gallery w Nowym Jorku, jednej z najbardziej prestiżowych galerii sztuki na świecie. Wystawiał na Węgrzech i Słowacji. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych, jak i zbiorach muzealnych. Był członkiem Movimento Internazionale 'Cento e Piu Artisti Uniti Per il Mondo (Międzynarodowego Ruchu Stu i Więcej Artystów Zjednoczonych na Świecie). Współpracował artystycznie z miesięcznikiem: "Ekoświat".

 

 

 Bogdan Gorczyca. Urodzony ekspresjonista. Jego obrazy wyrażają stany duchowe, są śledztwem psychologii, sondą głębokości ludzkiej psychiki. Wyjątkowość obrazów objawia się za pomocą adoptacji specjalnej techniki: radiografii ludzkiego umysłu.

Daniel Buso

włoski krytyk sztuki

 

Jeszcze więcej o artyście można odnaleźć na stroniehttps://gorczyca.weebly.com