Pracownia Rzeźby Realnej

Zbiór 12 form rzeźbiarskich wykonanych przy użyciu tradycyjnych narzędzi z realnych materiałów i w realnej rzeczywistości. Rzeźby są kształtowane przez pejzaż i częściowo formowane przez naturę. Artysta natomiast nadaje im ostateczny kształt zgodny z własną wyobraźnią i emocjonalnym stosunkiem do bryły, którą odnalazł w przyrodzie. Najczęstszym odniesieniem do rzeźby jest w tym wypadku jednostka ludzka połączona z ziemią na podobieństwo drzewa z którego powstaje figura rzeźby.